Micro Fuse
当前条件:Micro Fuse[删除]
方形保险丝96F系列 快速熔断 12x6x9mm 径向引线微型熔断器 125V 250V 300V 350V 500V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Fast Acting
方形保险丝96T系列 慢速熔断 12x6x9mm 径向引线微型熔断器 125V 250V 300V 350V 500V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Slow Blow
方形保险丝FMS系列 快速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 350V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Fast Acting
方形保险丝MFC系列 快速熔断 8x4x5mm 径向引线微型熔断器 250V 300V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Fast Acting
方形保险丝MFS系列 快速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 250V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Fast Acting
方形保险丝MTC系列 慢速熔断 8x4x5mm 径向引线微型熔断器 250V 300V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Slow Blow
方形保险丝MTS系列 慢速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 250V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Slow Blow
方形保险丝NFS系列 快速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 300V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Fast Acting
方形保险丝NTS系列 慢速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 300V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Slow Blow
方形保险丝TMS系列 慢速熔断 8x4x7mm 径向引线微型熔断器 350V
尺寸:
类型:Plug-in
材质:
品牌:AOLITTEL
熔断速度:Slow Blow
上一页 1 下一页
联系我们
Address: NO.27,Jinlanling Street,Taigongling Village,Dalingshan Town ,Dongguan ,Guangdong,China
Tel:+86-13602347376
Phone:+86-13602347376
Email: sales1@aolittel-china.com
Fax: +86-769-38935409
Skype: sales1@aolittel-china.com
公司
如需咨询我们的产品或价格表,请留下您的电子邮件给我们,我们将在24小时内与您联系。
首页
关于我们
产品中心
新闻
文件下载
留言
联系我们